Huishoudelijk reglement

Reglement van Interne Orde

 1. Dit reglement geldt voor iedereen die zich op het clubterrein bevindt of gebruik maakt van de clubaccommodaties. Elke inbreuk op dit reglement kan de uitsluiting of de tijdelijke verwijdering van het clubterrein tot gevolg hebben.
 2. Het bestuur duidt de parkeer-, stalling- en ligplaatsen aan voor voertuigen, boten en trailers.
 3. Alle leden en bezoekers worden geacht in hun gedrag, houding of uitlatingen, de zedelijkheid, de welvoeglijkheid en de openbare orde in acht nemen. Geweld, drugs, schending van de openbare zedelijkheid, discriminatie of grof taalgebruik zijn niet geoorloofd. In het bijzonder wordt benadrukt, dat wie clubmateriaal beschadigt of wegneemt hiervan de kosten dient te vergoeden.
 4. In het clublokaal, op de terreinen of in de kelderberging mogen er geen bedrijvigheden plaatsvinden of goederen gestapeld worden die het gevaar voor brand of ongevallen kunnen vergroten of in de hand werken.
 5. Het clublokaal, de kleedkamers (inclusief sanitair), de kelderberging, het strand en het clubwater dienen volkomen ordelijk en schoon gehouden te worden. Alle afval dient in de daartoe voorziene bakken gedeponeerd te worden.
 6. Huisdieren zijn toegelaten indien ze aan de lijn worden gehouden. Op het strand zijn honden niet toegelaten tussen 1 april en 15 november. Hondeneigenaars zijn verantwoordelijk voor het opkuisen van de uitwerpselen van hun hond.
 7. Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij verlies, diefstal of beschadiging van eender welk voorwerp, in kleedkamers, leslokaal, in de kelderberging of op het clubterrein.
 8. Ouders dienen ten allen tijde toezicht te houden op minderjarige kinderen zowel overdag en ’s avonds, tenzij dat de kinderen ingeschreven zijn voor een sportkamp- of les georganiseerd door de club.
 9. De steiger mag enkel betreden worden onder toezicht van een lesgever of bestuurslid, of indien men gebruik wilt maken van de clubboten gelegen aan de steiger. De clubboten mogen enkel gebruikt worden door leden mits ze lessen hebben gevolgd of zeilervaring hebben aangetoond. De Bonjour mag enkel gebruikt worden onder begeleiding van een lesgever of bestuurslid. Alle andere toegang tot de steiger is verboden.
 10. De kelderberging is voorzien van 3 ingangen (2 grote poorten naar de leskelder en 1 dubbele deur naar de ledenberging). Toegang via de 2 grote poorten naar de leskelder is enkel toegelaten onder toezicht van een lesgever of bestuurslid. Er mag géén materiaal uit deze kelder gehaald worden tenzij voor lesactiviteiten en onder toezicht van een lesgever. De dubbele deur naar de ledenberging is enkel toegankelijk voor leden die een locker of een surf/supplank stalling huren. Op alle gestalde surf- en supplanken moet een jaarvignet aangebracht zijn. Dit wordt verstrekt door de club wanneer het stallingsgeld betaald is. Het bestuur behoudt zich het recht om surf- en supplanken uit de ledenberging te verwijderen als ze niet voorzien zijn van een geldig jaarvignet.
 11. Op de clubplas geldt een algemeen zwemverbod. Ook het gebruik op het water van attributen zoals opblaasbare waterspeeltuigen, luchtmatrassen of andere gelijkaardige voorwerpen is verboden. Het dragen van een zwemvest tijdens wateractiviteiten is steeds verplicht. Een zwemvest dient op het water steeds gesloten gedragen te worden.
  Tijdens de SUP Yoga is het dragen van een zwemvest niet verplicht, maar moet de leash van de SUP-plank wel gebruikt worden. Het dragen van een drijfgordel (vast aan lichaam) is enkel toegelaten voor het aquajoggen binnen 5 meter van de oever.
 12. Alle leden worden geacht het privé-karakter van onze club te respecteren. Het draaihek moet met een badge geopend worden. Alle badges die toegang geven tot het terrein en de lokalen zijn exclusief bestemd voor clubleden en mogen niet doorgegeven worden aan niet-leden. Indien de houder van een badge in de fout gaat wordt zijn badge gedeactiveerd worden.
 13. De toegang tot de poort via de botenparking is enkel mogelijk voor leden die een boot gestald hebben op de club en hier liggeld voor betalen.
 14. Voor alle onvoorziene gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen, aanvaardt het lid of bezoeker het disciplinair gezag van het bestuur.
 15. Het bestuur behoudt zich ten alle tijden het recht voor dit reglement te wijzigen. Nieuwe schikkingen worden van kracht vanaf publicatie op de website. 

Zutendaal, 28 februari 2021