Check hier de Waterkwaliteit

In zwem- en recreatievijvers begint het badseizoen al in mei. In de zwemvijvers neemt de VMM wekelijks waterstalen en in de recreatievijvers om de twee weken.

Wanneer uit analyse blijkt dat de kwaliteit van het water minder goed is, wordt meteen een controlestaal genomen, ook wanneer de resultaten in het weekend of op een feestdag bekend worden.

Om de kwaliteit te beoordelen, worden de bacteriologische parameters E. coli en intestinale enterokokken bepaald. Voor zwem- en recreatievijvers worden ook cyanobacteriën (of blauwalgen) opgevolgd. Daarvoor wordt gekeken naar de aanwezigheid van een zichtbare drijflaag of wordt het microsystinegehalte bepaald.

Op basis van de normen die voor deze parameters gelden, geeft de afdeling Toezicht Volksgezondheid een zwem- of recreatieadvies en kan de lokale burgemeester een zwem- of recreatieverbod afkondigen.

Voor watersportzones zijn de verplichtingen vastgelegd in de Vlarem wetgeving. Deze kan u hier raadplegen